Typický postup pre objednanie kuchyne

  • Navrhneme kuchyňu na základe požiadaviek zákazníka – je dôležité mať základné rozmery pre umiestnenie kuchynskej linky (pôdorys, dvere a okná). Výhodou je ak zákazník donesie zo sebou obrázok aký štýl kuchyne sa mu páči – to urýchli návrh.
  • Ak príde zákazník s hotovým návrhom, tento krok odpadá, zvykneme však zákazníkovi poradiť aj iné varianty riešenia ak môžu byť prínosom.
  • Vypočítame cenu – obsahuje komplexnú dodávku od dodania kuchyne až po jej montáž u zákazníka. Dohodnutá cena je konečná a môže sa zmeniť len na základe súhlasu oboch strán – takýto stav môže nastať pri doobjenávke.
  • Ak zákazníkovi vyhovuje cena, pristúpime k uzatvoreniu zmluvy.
  • Vyhotoví sa 3D vizualizácia, ktorá je prílohou zákazkového listu. • Ak si chce zákazník ešte premyslieť celé riešenie, vyhotovíme 3D vizualizáciu za poplatok, ktorý bude pri realizácii nami odpočítaný s kúpnej ceny.
  • Vyhotovíme nákresy inžinierských sietí s presnou identifikáciou prípojných bodov a umiestnenie keramického obkladu za linku – za tieto RUČÍME, že nevzniknú zákazníkovi žiadne náklady na opravy pri chybne vyhotovených bodoch napojenia. Takto vyzerá príprava pre remeselníkov...
  • Nakoniec ostáva montáž u zákazníka – štandardne je to 4-6 týždňov od objednania, avšak dokážeme vyrobiť kuchyňu aj za 3 dni.

Skôr ako pustíte remeselníkov do bytu...

Toto je dôležitá časť: skôr ako sa remeselníci pustia do prípravy inžinierských sietí. Každopádne odporúčame (a pri našich zákazkach trváme) aby práce na inžinierskych sietiach neboli vykonávane skôr, ako sa celý projekt pripraví. Každý remeselník má svoje skúsenosti a hlavne svoj názor, nevidí súvislosti pri inštalácii zariadení v kuchyni, žiaľ väčšinou potom spôsobí, že dochádza ku kolízii sietí a zariadení, a je potrebné to prerobiť. Väčšinou to remeselník zvalí na zákazníka a nechá si to zaplatiť.

Na základe projektu vyhotovíme nákresy pre vyhotovenie inžinierských sietí tak, aby zhotoviteľ stavby hladko zvládol privedenie vody, plynu, elektroinštalácie, a kanalizácie.

V technických nákresoch je presne špecifikovaný bod napojenia každého spotrebiča a za správnosť návrhu nesieme plnú zodpovednosť. Taktiež zakreslíme inštaláciu keramického obkladu a technologických otvorov.

Typický postup pre objednanie kuchyne
Typický postup pre objednanie kuchyne